Jako JEDINÍ  nabízíme výlety a poznávací okruhy 

s ČESKÝM certifikovaným průvodcem pro celé Mexiko