Českým a slovenským občanům je dovoleno pobývat na území Mexika nejvýše 180 dnů ode dne vstupu. Přesto ale migrační úředníci v Mexiku na hraniční průvodce často vyznačují platnost kratší. Jelikož je dobu vyznačenou úředníkem nutné dodržet, doporučuje se nahlásit úředníkovi plánovanou dobu pobytu, popř. předložit zpáteční letenku.

 • Pro vstup do země je potřeba mít cestovní pas platný minimálně dalších 6 měsíců a zpáteční letenku nebo dostatek financí na její zakoupení.
 • Občané České republiky nemají do Mexika vízovou povinnost (pokud není cílem cesty výdělečná činnost). Při vstupu je třeba předložit platný cestovní pas a vyplněnou hraniční průvodku FMT, která se vydává v letadle nebo na hraničním přechodu a jejíž druhá část se předkládá při opouštění země, přičemž je kontrolováno, zda nebyla překročena povolená doba pobytu.
 • Před vstupem na území Mexika je povinností vyplnit celní deklaraci(formulář obdrží cestující v letadle před přistáním).
 • Při letu z Evropy, Asie a Kanady jsou všichni cestující mezinárodními lety povinni při prvním přistání v Mexiku (prvním vstupu na území Mexika)předložit zavazadla k celní kontrole. To znamená, že při přestupu na vnitrostátní lety v Mexiku nebudou zavazadla automaticky přeložena na navazující let.
 • Při neobchodním dovozu jsou od cla osvobozeny věci, jejichž hodnota nepřesahuje 1000 USD na osobu v množství odpovídajícím délce pobytu.
 • Clo se dále nevztahuje na věci, jako jsou dalekohled, fotoaparát, videokamera, televizor (s obrazovkou do 12"), přenosný radiopřijímač (přehrávač), 12 ks nových filmů, již exponovaný nebo nafilmovaný materiál, 20 CD nebo kazet, 2 filmy na DVD, přenosný psací stroj nebo laptop (nový i použitý), mobilní telefon nebo pager, videopřehrávač, hudební nástroj přenosný jednou osobou, stan a kempinkové vybavení, rybářské náčiní, 5 použitých hraček na nezletilého cestujícího, 2 tenisové rakety, osobní sportovní vybavení pro jednu osobu, bezmotorový člun s délkou do 5,5 metru, vodní kluzák s plachtou i bez plachty, knihy, časopisy a osobní léky (pokud jde o psychotropní látky, je potřeba doložit lékařský předpis).
 • Cestující starší 18 let smí dovézt 20 krabiček cigaret, 25 doutníků nebo 200 g tabáku, 3 litry vína, piva nebo likéru. Při dovozu nadměrného množství (nad povolený limit) je cestující postižen pokutou ve výši 100 – 300 % hodnoty zboží.
 • Dovoz drog a omamných látek je úplně zakázán, dovoz zbraní, patron, zvířat, výbušnin, léků atd. je možný pouze s příslušným povolením.
 • Při dovozu psů a koček je nutné lékařské potvrzení o jejich dobrém zdravotním stavu a platný očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti vzteklině.
 • Bez povolení je také zakázán dovoz ovoce, zeleniny, masných výrobků, chemických farmaceutických a biologických výrobků pro zemědělskou potřebu. Také je bez povolení zakázáno sbírat a vyvážet volně rostoucí rostliny (včetně jejich plodů a semen) a korály, lovit a vyvážet živočichy a výrobky z nich (podléhá povolení ministerstva zemědělství).
 • Dále je zakázán vývoz archeologických předmětů, historických písemností a památek.
 • Při dovozu deviz platí limit 10 000 USD v hotovosti nebo cestovních šecích na osobu. Při vyšší finanční částce je nutné ji deklarovat, pak nepodléhá zpoplatnění. Platí volná výměna deviz. Pro vývoz je zde limit 10 000 USD a je třeba částku deklarovat. Mexická měna nové mexické peso (MXN) je v zahraničí nesměnitelná.

zastupitelský úřad ČR v Mexiku:

Embajada de la República Checa en México
adresa: Cuvier 22, Colonia Nueva Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, C. P. 11590, México D. F. (Distrito Federal)
telefon: +52–55–55312544 nebo 55312777
fax: +52–55–55311837
e-mail: mexico@embassy.mzv.cz
webová stránka: www.mzv.cz/mexico

Stálá diplomatická/kon­zulární služba – mobilní telefon: 21092399(Poznámka: Při volání z místní pevné linky na mobil je nutné vytočit 044–55 + 8 digitálních čísel, z mobilu na mobil jen 55 + 8 digitálních čísel. Pro mezinárodní volání na mobil je nutné zvolit +52–1–55 + 8 digitálních čísel.)

Úřední konzulární hodiny pro veřejnost jsou pondělí, středa, pátek od 9.00 do 12.00.